APEL SELECȚIE STUDENȚI

ANUNȚ

APEL SELECȚIE STUDENȚI REPREZENTANȚI

ÎN  CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL CCS BRAȘOV

În baza:

– Hotărârii nr. 801/2004 privind organizarea și funcționarea caselor de cultură ale studenților și Complexului Cultural Sportiv Studențesc ”Tei”,

– Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de Cultură a Studenților Brașov, art. 15, alin.(1), privind constituirea Consiliului de Administrație.

Exprimare interes:

Casa de Cultură a Studenților Brașov selectează doi studenți care vor avea calitatea de membru în componența Consiliului de Administrație.

Aceștia vor fi selectați conform Metodologiei pentru selecția reprezentanților studenților în Consiliul de Administrație al caselor de cultură ale studenților (Anexa II la R.O.F. – afișat pe site), în sensul art.15 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Caselor de Cultură ale Studenților și al Complexului Cultural Sportiv Studențesc “Tei”. Documentul este postat pe site-ul www.ccsbrasov.ro

I. Procedura și Calendarul selecției:

Selecția se va desfășura la sediul Casei de Cultură a Studenților Brașov str. Memorandului nr. 39, astfel:

a) Proba dosarului se desfășoară în data de 12.02.2024, iar perioada de depunere a candidaturilor este: 31.01-09.02.2024. Candidații vor depune documentele solicitate până la ora 16:00 din data 09.02.2024, la secretariatul CCS BV sau e-mail: ccs.brașov@mfamilie.gov.ro;

b) Proba interviului se desfășoară în data de 15.02.2024 la sediul CCS Brașov (str. Memornadului 39). Candidații selectați la proba dosarului vor fi anunțați la ce oră sunt programați pentru proba de interviu.

II. Eligibilitate candidaților

 Orice persoană fizică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții poate candida pentru funcția de reprezentant al studenților în Consiliul de Administrație al CCS Brașov:

– Are vârsta cuprinsă între 18-35 ani;

– Este înmatriculat ca student, cel puțin pe perioada primului an al mandatului său, la una dintre instituțiile de învățământ superior repartizate geografic Casei de Cultură a Studenților Brașov.

III.  Modalitatea de selectare a studenților: 

1. Proba dosarului:

Candidații vor depune un dosar cu  următoarele documente:

– Curriculum Vitae (CV);

– Portofoliu de activitate studențească/de tineret realizată individual sau ca parte a unei echipe;

– Declarație GDPR.

Calendarul probei dosarului:

La proba dosarului se vor califica doar candidații care au depus toate documentele până la data de  09.02.2024, ora 16:00.

Rezultatele probei vor fi publicate în data de 12.02.2024, pe site-ul: www.ccsbrasov.ro și prin afișare la sediul instituției, ora 14:00.

Contestațiile se pot face în cel mult 24 de ore de la afișarea rezultatelor, respectiv până la data de 13.02.2024, ora 14:00.

Soluționarea contestațiilor în data de 14.02.2024 și afișarea rezultatelor până la ora 14:00.

2. Proba interviu: 

Pentru această probă candidații se vor prezenta în funcție de ora la care au fost programați și vor susține interviul în două etape:

– un discurs de maxim 5 minute în care își prezintă candidatura pentru funcția de reprezentant al studenților în Consiliul de Administrație constituit la nivelul Casei de Cultură a Studenților Brașov,

– o prezentare de 5-10 minute pe tema: “Modalități de îmbunătățire a activităților destinate studenților, în cadrul Casei de Cultură a Studenților Brașov.

Calendarul probei:

  • Desfășurarea probei interviu în data de 15.02.2024 și afișarea rezultatelor până la ora 16:00;
  • Contestațiile se pot face până la data de 16.02.2024, până la ora 16:00;
  • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor în data de 19.02.2024 și afișarea rezultatelor până la ora 16:00.

Rezultatele finale vor fi publicate în data de 19.02.2024, ora 16:00, pe site-ul: www.ccsbrasov.ro și prin afișare la sediul instituției.

IV.   Criterii de evaluare/pondere:

Punctajul final al fiecărui candidat se va stabili conform Grilei de Evaluare (Anexa III la R.O.F. CCS BV, afișată pe site), probele având următoarea pondere:

a) Proba Dosarului (50%) – din care 25% CV-ul și 25% Portofoliul de Activitate;

b) Proba de interviu (50%) – din care 15% Prezentarea Personală și 35% Prezentarea de Viziune.

Candidații care au obținut cele mai mari punctaje în urma evaluării vor fi selectați astfel:

a) Primii doi candidați în ordinea punctajelor vor fi numiți Reprezentanți ai Studenților în Consiliul de Administrație al Casei de Cultură pentru care candidează.

b) Candidații de pe locurile III și IV, conform punctajului, vor fi numiți reprezentanți supleanți ai studenților în Consiliul de Administrație al Casei de Cultură pentru care candidează.

V.    Mandatul Reprezentanților

– Mandatul Reprezentanților Studenților în Consiliul de Administrație al Casei de Cultură se desfășoară pe o perioadă de un an, cu posibilitate de prelungire până la doi ani. O persoană poate îndeplini funcția de Reprezentant al Studenților pentru cel mult două mandate.

– Reprezentantul supleant își exercită mandatul în eventualitatea în care un Reprezentant al Studenților își încheie mandatul înainte de termen. Mandatul Reprezentantului supleant încetează la momentul desemnării unor noi Reprezentanți ai Studenților, conform calendarului de selecție.

VI.   Atribuțiile membrilor Consiliului de Administrație sunt următoarele:

1. aprobă Calendarul de activități realizate de către CCS/CCSS „Tei”;

2. aprobă tipurile de servicii realizate de către CCS/CCSS „Tei”, destinate cu precădere studenților, în baza Calendarului de activități aprobat;

3. aprobă politicile și strategiile specifice în măsură să asigure desfășurarea în condiții corespunzătoare a activității CCS /CCSS „Tei”;

4. aprobă proiectul privind bugetul de venituri și cheltuieli al CCS/CCSS „Tei”;

5. aprobă planul de activitate, respectiv raportul semestrial de activitate al CCS/CCSS „Tei”.

            Regulamentul de organizare și funcționare al Casei de Cultură a Studenților Brașov, cuprinzând anexele II și III, precum și declarația GDPR, la care se face referire în anunț, sunt publicate pe site-ul www.ccsbarsov.ro.

            Informații suplimentare se pot obține la sediul instituției, de luni până vineri, între orele: 8:00–16:00 sau telefonic la: 0268-546.975.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *