ANUNȚ
APEL SELECȚIE STUDENȚI REPREZENTANȚI
ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL CCS BRAȘOV

În baza:

Hotărârii nr. 801/2004 privind organizarea și funcționarea caselor de cultură ale studenților și Complexului Cultural Sportiv Studențesc ”Tei”,

Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de Cultură a Studenților Brașov, art. 15, alin.(1), privind constituirea Consiliului de Administrație.


Exprimare interes:
Casa de Cultură a Studenților Brașov selectează doi studenți care vor avea calitatea de membru în componența Consiliului de Administrație.
Aceștia vor fi selectați conform Metodologiei pentru selecția reprezentanților studenților în Consiliul de Administrație al caselor de cultură ale studenților (Anexa II la R.O.F. – afișat pe site), în sensul art.15 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Caselor de Cultură ale Studenților și al Complexului Cultural Sportiv Studențesc “Tei”. Documentul este postat pe site-ul www.ccsbrasov.ro


I. Procedura și Calendarul selecției:
Selecția se va desfășura la sediul Casei de Cultură a Studenților Brașov str. Memorandului nr. 39, astfel:


a) Proba dosarului se desfășoară în perioada: 08.02–17.02.2021. Candidații vor transmite documentele precizate în format electronic pe adresa: ccs.brașov@mts.ro.
b) Proba orală se desfășoară în data de: 25.02.2021, în regim de videoconferință sau prezență fizică. Candidații care au depus toate documentele prevăzute la proba dosarului vor fi anunțați cu 48 de ore înainte, ora la care sunt programați pentru proba interviului.

II. Eligibilitate candidaților
Orice persoană fizică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții poate candida pentru funcția de reprezentant al studenților în Consiliul de Administrație al CCS Brașov:

Are vârsta cuprinsă între 18-35 ani;

Este înmatriculat ca student, cel puțin pe perioada primului an al mandatului său, la una dintre instituțiile de învățământ superior repartizate geografic Casei de Cultură a Studenților Brașov.


III. Modalitatea de selectare a studenților:

 1. Proba dosarului:
  Candidații vor depune un dosar cu următoarele documente:
 • Curriculum Vitae (CV);
 • Portofoliu de activitate studențească/de tineret realizată individual sau ca parte a unei echipe;
 • Declarație GDPR;


Calendarul probei:
La această probă se vor califica doar candidații care au depus toate documentele până la data de 17.02.2021, ora 16:00.
Rezultatele probei vor fi publicate în data de 18.02.2021, pe site-ul: www.ccsbrasov.ro și prin afișare la sediul instituției, începând cu ora 12:00.
Contestațiile se pot face în cel mult 24 de ore de la afișarea rezultatelor, respectiv până la data de 19.02.2021, ora 12:00.
Soluționarea contestațiilor: în data de 22.02.2021, ora 14:00
Afișarea rezultatelor probei de selecție a dosarelor: 22.02.2021, ora 15:00.

2. Proba Orală:
Pentru această probă candidații se vor prezenta în funcție de ora la care au fost programați și vor susține interviul în două etape:

 • un discurs de maxim 5 minute în care își prezintă candidatura pentru funcția de reprezentant al studenților în Consiliul de Administrație constituit la nivelul Casei de Cultură a Studenților Brașov,
 • o prezentare de 5-10 minute pe tema: “Modalități de îmbunătățire a activităților destinate studenților, în cadrul Casei de Cultură a Studenților Brașov.

Calendarul probei:

Desfășurarea probei orale în data de 25.02.2021;

Rezultatele probei vor fi publicate în data de 26.02.2021, ora 12:00;

Contestațiile se pot face până la data de 27.02.2021, ora 12:00;

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor în data de 01.03.2021, ora 14:00

Rezultatele finale vor fi publicate în data de 01.03.2021, ora 15:00, pe site-ul: www.ccsbrasov.ro și prin afișare la sediul instituției.

IV. Criterii de evaluare/pondere:

Punctajul final al fiecărui candidat se va stabili conform Grilei de Evaluare (Anexa III la R.O.F. CCS BV, afișată pe site), probele având următoarea pondere:

a) Proba Dosarului (50%) – din care 25% CV-ul și 25% Portofoliul de Activitate;

b) Proba Orală (50%) – din care 15% Prezentarea Personală și 35% Prezentarea de Viziune.

Candidații care au obținut cele mai mari punctaje în urma evaluării vor fi selectați astfel:

a) Primii doi candidați în ordinea punctajelor vor fi numiți Reprezentanți ai Studenților în Consiliul de Administrație al Casei de Cultură pentru care candidează.

b) Candidații de pe locurile III și IV, conform punctajului, vor fi numiți reprezentanți supleanți ai studenților în Consiliul de Administrație al Casei de Cultură pentru care candidează.

V. Mandatul Reprezentanților

 • Mandatul Reprezentanților Studenților în Consiliul de Administrație al Casei de Cultură se desfășoară pe o perioadă de 2 ani. O persoană poate îndeplini funcția de Reprezentant al Studenților pentru cel mult două mandate.Reprezentantul supleant își exercită mandatul în eventualitatea în care un Reprezentant al Studenților își încheie mandatul înainte de termen. Mandatul Reprezentantului supleant încetează la momentul desemnării unor noi Reprezentanți ai Studenților, conform calendarului de selecție.

VI. Atribuțiile membrilor Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

 1. aprobă Calendarul de activități realizate de către CCS/CCSS „Tei”;
 2. aprobă tipurile de servicii realizate de către CCS/CCSS „Tei”, destinate cu precădere studenților, în baza Calendarului de activități;
 3. aprobă politicile și strategiile specifice în măsură să asigure desfășurarea în condiții corespunzătoare a activității CCS /CCSS „Tei”;
 4. aprobă proiectul privind bugetul de venituri și cheltuieli al CCS/CCSS „Tei”;
 5. aprobă planul de activitate, respectiv raportul semestrial de activitate al CCS/CCSS „Tei”.

Regulamentul de organizare și funcționare al Casei de Cultură a Studenților Brașov, cuprinzând anexele II și III, precum și declarația GDPR, la care se face referire în anunț, pot fi descartate folosind butoanele de mai jos.

Informații suplimentare se pot obține la sediul instituției, de luni până vineri, între orele: 8:00–16:00 sau telefonic la: 0268-546.975.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *